Barabási Ottó

Nevem Barabási Ottó, 1970. július 3-án születtem Székelyhodoson. Iskoláimat Székelyhodoson, Jobbágytelkén, Nyárádszeredában és Szovátán végeztem. A szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoportban érettségiztem.

Tizenhat évig a székelyhodosi volt Mezőgazdasági Gépészeti Állomás, majd a Holdagromex Kft. alkalmazottja voltam.

 

A faluközösségek szolgálatában

Közösségem sorsa mindenkor foglalkoztatott. Ezért 1996-ban, mindössze 26 évesen, vállaltam, hogy az emberek érdekeit községi tanácsosként képviseljem.

2004-ben a tanácstagok közül engem választottak meg alpolgármesternek, és ebben a megbízatásomban 2008-ban megerősítettek. Igyekeztem nem pusztán az alpolgármesteri feladatkörnek megfelelni, hanem próbáltam a község „gondnokaként” segíteni időseinken, betegeinken vagy szociális gondokkal küszködő falutársaimon.

 

 Fiataljainkért

Úgy is, mint falun felnőtt ember, vagy akár mint két, jelenleg tizenéves fiú édesapja, megtapasztaltam, hogy milyen igényei, vágyai vannak közösségem ifjainak. Tudom, hogy ezek közül nagyon sok beteljesületlen. Nagy szüksége van falvainknak ifjúsági szervezetekre, amelyek oktatási, szórakoztató és szabadidős tevékenységeket szerveznek közösségünk legifjabb tagjai számára. Majd tíz éve vagyok főtitkára és aktív tagja a Hodos-Venerque Baráti Társaságnak, szervezet, amely 1999 óta szervez ifjúsági programokat községünk fiataljai számára.

Ugyancsak a civil kezdeményezés fontosságában hívő emberként vállaltam tevékenységet a jobbágytelki Concordia Alapítvány vezetőtanácsának tagjaként. Hosszú évek óta segítek a hollandiai Eijsdenből érkező hűséges barátainknak a községünk javára folytatott karitatív tevékenységek megszervezésben és lebonyolításában.

 

Gazdatársaim szolgálatában

Közösségemet nem csak önkormányzati képviselőként illetve alpolgármesterként igyekeztem szolgálni. Én magam is tapasztalom, milyen nehézségekbe ütköznek falusi gazdatársaim. A Székelyhodos Állattartó Szövetség adminisztrátoraként számtalanszor jártam el a gazdák érdekében, képviseltem őket a tej vagy a tehenek után járó állami támogatással kapcsolatos ügyintézéskor, hisz községünkben mind a mai napig a tej eladása jelenti a legfőbb jövedelemforrást sok család számára.

Ugyancsak közösségem érdekében próbáltam, próbálok szolgálni a Gyertyános Közbirtokosság keretében, amikor az elnyert területalapú támogatás minél hatékonyabban felhasználásával, vagy éppen a Közbirtokosság közérdekű beruházásaival kapcsolatosan kell kezdeményezni, vagy részt vállalni a döntéshozatalban.

 

Miért indulok polgármesterjelöltként?

 

SZERETEM KÖZSÉGEMET, SZERETEM AZ ITT ÉLŐ EMBERTÁRSAIMAT.

ÉLNI AKARÓ, ERŐS FALUKÖZÖSSÉGET SZERETNÉK, FIAIM, GYERMEKEINK SZÁMÁRA PEDIG A MEGÉLHETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ OTTHONT.